Get Adobe Flash player

บริการผ่านระบบ One Stop Service

Eservice small icon

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการปล่อยร้อยได้ล้าน สร้างความปรองดองสมานฉันท์

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการปล่อยร้อยได้ล้าน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ - 0.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการปล่อยร้อยได้ล้าน สร้างความปรองดองสมานฉันท์

 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

12 สิงหาคม 2558

 

 

               เทศบาลตำบลเชียงกลาง ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา        กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยปลาลงสู่อ่างเก็บน้ำลำน้ำยอน บ้านนาหนุน หมู่ 2 ตำบลเปือ  อำเภอเชียงกลาง     จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ตลอดจนสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชนในอนาคต นายทรัพย์สมบรูณ์  คำหว่าง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียงกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กลุ่มผู้สูงอายุบ้านนาหนุน รำวงย้อนยุค ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

ที่เข้าร่วมในงาน พร้อมกับชาวบ้านบ้านนาหนุนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

 

 

 

IMG 7731        IMG 7737

IMG 7680         IMG 7666

IMG 7772         IMG 7758

 

 

                         

 
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251