Get Adobe Flash player

บริการผ่านระบบ One Stop Service

Eservice small icon

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด บ้านน้ำคา หมู่ 1 ตำบลพญาแก้ว

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด บ้านน้ำคา หมู่ 1 ตำบลพญาแก้ว - 0.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด บ้านน้ำคา หมู่ 1 ตำบลพญาแก้ว

วันที่ 24 มีนาคม  พ.ศ. 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชียงกลางจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดขึ้น ณ สนามโรงเรียนบ้านน้ำคา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน  ทำให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งในกิจกรรมมีทั้งเด็ก เยาวชน พ่อบ้านแม่บ้าน  ผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอย่างสนุกสนาน

ดำเนินการโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

IMG 3925

 

IMG 3930

 

 

 

IMG 3944

 

 

IMG 3949

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251