Get Adobe Flash player

บริการผ่านระบบ One Stop Service

Eservice small icon

โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - 3.8 out of 5 based on 4 votes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.88 (4 Votes)

วันที่ 13 ก.ค. 59 เวลา 14.00 น.โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายอำเภอเชียงกลางให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสถานนีพัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงกลาง ช่วยกันปลูกหญ้าแฝก บริเวณสระเก็บน้ำ บ้านเจดีย์ หมู่ 10 และยังมีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนเจดีย์เชียงโคมและชาวบ้าน ร่วมด้วยช่วยกันปลูก สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชุมชน

0011307 0021307
0031307 0041307
0051307 0061307
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251