โครงการ ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ เยาวชน ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปของเทศบาลตำบลเชียงกลาง ประจำปี 2560

โครงการ ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ เยาวชน ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปของเทศบาลตำบลเชียงกลาง ประจำปี 2560 - 2.5 out of 5 based on 2 votes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

โครงการ ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ เยาวชน ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปของเทศบาลตำบลเชียงกลาง ประจำปี 2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560  

กลุ่มผู้สูงอายุบ้านดอนสบเปือ ส่งเสริมอาชีการตีเหล็ก 

ดำเนินโครงการโดย งานพัฒนาชุมชน กองการศึกษา

IMG 0107     IMG 0094

IMG 0111     IMG 0100

โลโก งานผลตสอ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560  

กลุ่มแม่บ้าน บ้านเจดีย์ หมู่ 3  ส่งเสริมอาชีพ ต่อยอดกลุ่มแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น

ดำเนินโครงการโดย งานพัฒนาชุมชน กองการศึกษา

IMG 1083     IMG 1077

IMG 1080     IMG 1081

โลโก งานผลตสอ